Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Halsnøy skule
Eidsnesvegen 63
5455 HALSNØY KLOSTER
Org.nr 975281655
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kvinnherad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 15,4 12,5 13,7 13,0 15,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0 15,8 14,6 14,9 12,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 4 5 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 35,4 45,1 35,2 43,0 44,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 29,5 29,2 34,2 29,8 25,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,9 15,8 14,6 15,0 12,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,4 21,4 17,7 18,0 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,8 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,1 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 92,6 94,4
Lærertimer som gis til undervisning 9 970 7 708 8 359 8 288 9 959
Undervisningstimer totalt per elev 62 47 51 50 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no