Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Halsen ungdomsskole
Stokkanvegen 13a
7500 STJØRDAL
Org.nr 975289966
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Stjørdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 39,4 36,7 33,7 28,6 28,8
Antall elever per årsverk til undervisning 10,7 10,5 11,8 12,4 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 92,1 86,2 76,7 77,3 117,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,6 10,3 13,0 13,4 9,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,3 13,9 15,7 16,6 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,9 19,0 20,1 20,3 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,1 94,6 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 21 306 20 457 18 649 15 628 16 289
Undervisningstimer totalt per elev 61 63 56 53 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no