Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Halsen ungdomsskole
Stokkanvegen 13A
7500 STJØRDAL
Org.nr 975289966
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Stjørdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 36,7 33,7 28,6 28,8 27,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,5 11,8 12,4 12,3 13,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 86,2 76,7 77,3 117,2 80,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,3 13,0 13,4 9,1 14,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,9 15,7 16,6 16,4 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,0 20,1 20,3 18,1 20,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,1 20,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,6 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 20 457 18 649 15 628 16 289 15 030
Undervisningstimer totalt per elev 63 56 53 53 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no