Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Halsen barneskole
Skolegata 32
7500 STJØRDAL
Org.nr 975279499
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stjørdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 28,1 34,4 35,7 37,9 39,3
Antall elever per årsverk til undervisning 15,0 13,1 12,7 12,1 11,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 4 4 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 125,8 120,8 104,2 108,5 63,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,5 10,0 11,2 10,3 16,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,2 13,0 12,7 12,2 11,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,5 16,7 18,4 17,5 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,0 97,9 93,5 89,8 91,4
Lærertimer som gis til undervisning 19 953 23 361 24 264 25 741 27 189
Undervisningstimer totalt per elev 49 57 58 61 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no