Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Halsen barneskole
Skolegata 32
7500 STJØRDAL
Org.nr 975279499
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stjørdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 34,4 35,7 37,9 39,3 36,4
Antall elever per årsverk til undervisning 13,1 12,7 12,1 11,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 4 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 120,8 104,2 108,5 63,4 67,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,0 11,2 10,3 16,2 15,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,0 12,7 12,2 11,4 12,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,7 18,4 17,5 17,1 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,7 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,9 19,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,9 93,5 89,8 91,4 90,4
Lærertimer som gis til undervisning 23 361 24 264 25 741 27 189 24 730
Undervisningstimer totalt per elev 57 58 61 67 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no