Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Halsan barneskole
Tømtevegen 176
7608 LEVANGER
Org.nr 974556413
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Levanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 16,3 16,9 18,2 17,5 15,5
Antall elever per årsverk til undervisning 12,7 11,8 11,6 12,2 13,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 4 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 42,2 53,9 41,3 60,6 65,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 26,0 18,9 24,5 18,4 17,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,5 11,8 11,5 12,3 13,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,6 13,2 13,8 15,2 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,6 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,4 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 468 10 830 11 777 11 885 9 840
Undervisningstimer totalt per elev 58 63 64 61 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no