Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Halsan barneskole
Tømtevegen 176
7608 LEVANGER
Org.nr 974556413
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Levanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 16,7 16,3 16,9 18,2 17,5
Antall elever per årsverk til undervisning 12,1 12,7 11,8 11,6 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 3 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 68,6 42,2 53,9 41,3 60,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,3 26,0 18,9 24,5 18,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,0 12,5 11,8 11,5 12,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,8 14,6 13,2 13,8 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 716 10 468 10 830 11 777 11 885
Undervisningstimer totalt per elev 61 58 63 64 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no