Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Halsa skole
Holandsfjordveien 29
8178 HALSA
Org.nr 975287343
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Meløy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 9,1 7,6 6,8 5,9 5,9
Antall elever per årsverk til undervisning 8,9 8,4 9,4 11,4 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 115,6 88,9 78,4 103,4 113,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,0 9,5 10,9 9,9 8,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,9 8,4 9,5 11,7 11,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,9 10,1 10,7 12,6 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 78,1 100,0 100,0 85,5
Lærertimer som gis til undervisning 6 165 5 637 4 555 3 952 3 957
Undervisningstimer totalt per elev 83 88 79 65 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no