Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Halsa skole
Holandsfjordveien 29
8178 HALSA
Org.nr 975287343
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Meløy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 7,6 6,8 5,9 5,9 6,3
Antall elever per årsverk til undervisning 8,4 9,4 11,4 10,9 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 88,9 78,4 103,4 113,7 76,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,5 10,9 9,9 8,6 13,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,4 9,5 11,7 11,0 10,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,1 10,7 12,6 12,1 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,9 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,4 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 78,1 100,0 100,0 85,5 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 5 637 4 555 3 952 3 957 4 440
Undervisningstimer totalt per elev 88 79 65 68 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no