Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Halsa kommune (utgått)
Kommunenr 1571
Kun utgåtte skoler med adresse i Halsa kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 18,2 18,7 19,2 21,7 25,6
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0 11,0 10,0 8,3 7,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 3 4 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 55,1 51,8 51,3 39,6 28,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,4 18,9 17,7 19,7 23,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,8 12,2 11,3 9,1 7,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,7 12,8 11,1 10,0 10,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,0 15,7 13,1 11,9 10,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,5 8,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,6 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,1 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,9 83,8 81,5 86,8 80,9
Lærertimer som gis til undervisning 11 857 11 942 12 498 14 509 17 323
Undervisningstimer totalt per elev 64 65 71 86 101
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no