Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Halsa kommune
Kommunenr 1571
Alle grunnskoler med adresse i Halsa kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 18,0 18,2 18,7 19,2 21,7
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 11,0 11,0 10,0 8,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 4 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 57,6 55,1 51,8 51,3 39,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,0 18,4 18,9 17,7 19,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,1 11,8 12,2 11,3 9,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,0 13,7 12,8 11,1 10,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,5 16,0 15,7 13,1 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 95,9 83,8 81,5 86,8
Lærertimer som gis til undervisning 11 344 11 857 11 942 12 498 14 509
Undervisningstimer totalt per elev 58 64 65 71 86
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no