Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Halsa barne- og ungdomsskole
Glåmsmyrvegen 63
6683 VÅGLAND
Org.nr 998670799
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Halsa kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 18,0 18,2 18,7 19,2 21,7
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 11,0 11,0 10,0 8,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 4 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 57,6 55,1 51,8 51,3 39,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,0 18,4 18,9 17,7 19,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,1 11,8 12,2 11,3 9,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,0 13,7 12,8 11,1 10,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,5 16,0 15,7 13,1 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 95,9 83,8 81,5 86,8
Lærertimer som gis til undervisning 11 344 11 857 11 942 12 498 14 509
Undervisningstimer totalt per elev 58 64 65 71 86
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no