Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Halmstad skole
Skoleveien 4c
1580 RYGGE
Org.nr 975280756
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Rygge kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 47,2 44,8 25,9 24,6 24,9
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0 10,8 11,4 12,2 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 7 4 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 71,8 57,7 62,0 73,8 57,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,4 16,7 17,0 15,5 20,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,4 18,0 11,9 12,2 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,1 9,2 4,7 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,7 14,9 13,7 14,9 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,9 98,7 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 28 653 27 389 17 623 17 069 17 563
Undervisningstimer totalt per elev 63 64 65 61 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no