Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Halmstad skole
Skoleveien 4C
1580 RYGGE
Org.nr 975280756
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Moss kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 44,8 25,9 24,6 24,9 27,2
Antall elever per årsverk til undervisning 10,8 11,4 12,2 12,5 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 4 4 5 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 57,7 62,0 73,8 57,4 49,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,7 17,0 15,5 20,7 22,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 18,0 11,9 12,2 12,5 12,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,2 4,7 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,9 13,7 14,9 15,4 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,8 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,2 18,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,7 100,0 100,0 100,0 88,4
Lærertimer som gis til undervisning 27 389 17 623 17 069 17 563 18 830
Undervisningstimer totalt per elev 64 65 61 59 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no