Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hallset skole
Østre Hallsetvangen 8
7027 TRONDHEIM
Org.nr 975289796
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 32,3 33,6 32,0 33,2 34,2
Antall elever per årsverk til undervisning 16,1 15,1 17,6 16,2 15,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 4 8 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 152,1 100,0 124,3 58,5 82,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,9 13,3 11,7 24,1 16,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,0 15,0 17,8 16,3 15,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,2 16,7 19,8 18,0 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 19 999 21 904 19 570 21 346 23 180
Undervisningstimer totalt per elev 46 49 42 46 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no