Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hallset skole
Østre Hallsetvangen 8
7027 TRONDHEIM
Org.nr 975289796
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 33,6 32,0 33,2 34,2 35,8
Antall elever per årsverk til undervisning 15,1 17,6 16,2 15,3 14,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 8 6 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 100,0 124,3 58,5 82,7 108,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,3 11,7 24,1 16,9 12,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,0 17,8 16,3 15,4 14,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,7 19,8 18,0 17,3 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,7 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,8 21,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 21 904 19 570 21 346 23 180 24 611
Undervisningstimer totalt per elev 49 42 46 48 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no