Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hallermoen skole
Vargveien 15
3030 DRAMMEN
Org.nr 875292722
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Drammen kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 29,8
Antall elever per årsverk til undervisning 15,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 147,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,2
Lærertimer som gis til undervisning 20 936
Undervisningstimer totalt per elev 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no