Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hallermoen skole
Vargveien 15
3030 DRAMMEN
Org.nr 875292722
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Drammen kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Hallermoen skole 23,2 26,9 27,5 28,3 29,8
Drammen kommune
Viken fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Hallermoen skole 19,8 16,7 16,7 15,4 15,4
Drammen kommune
Viken fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Hallermoen skole 3 2 6 4 3
Drammen kommune
Viken fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Hallermoen skole 135,8 182,6 73,5 112,7 147,3
Drammen kommune
Viken fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Hallermoen skole 13,7 8,8 21,5 13,0 9,9
Drammen kommune
Viken fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Hallermoen skole 19,7 16,8 16,8 15,5 15,5
Drammen kommune
Viken fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Hallermoen skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Drammen kommune
Viken fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Hallermoen skole 22,7 18,9 18,9 16,5 16,2
Drammen kommune
Viken fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Hallermoen skole 14,2 14,2
Drammen kommune
Viken fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Hallermoen skole 20,1 19,1
Drammen kommune
Viken fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Hallermoen skole 0,0 0,0
Drammen kommune
Viken fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Hallermoen skole 99,1 93,9 98,1 98,5 97,2
Drammen kommune
Viken fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Hallermoen skole 16 151 19 087 19 251 20 002 20 936
Drammen kommune
Viken fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Hallermoen skole 37 44 44 48 48
Drammen kommune
Viken fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no