Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hallermoen skole
Vargveien 15
3030 DRAMMEN
Org.nr 875292722
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Drammen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 28,1 23,2 26,9 27,5 28,3
Antall elever per årsverk til undervisning 16,5 19,8 16,7 16,7 15,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 2 6 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 109,5 135,8 182,6 73,5 112,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,2 13,7 8,8 21,5 13,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,4 19,7 16,8 16,8 15,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,5 22,7 18,9 18,9 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,3 99,1 93,9 98,1 98,5
Lærertimer som gis til undervisning 19 623 16 151 19 087 19 251 20 002
Undervisningstimer totalt per elev 45 37 44 44 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no