Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hallermoen skole
Vargveien 15
3030 DRAMMEN
Org.nr 875292722
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Drammen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 23,2 26,9 27,5 28,3 29,8
Antall elever per årsverk til undervisning 19,8 16,7 16,7 15,4 15,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 6 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 135,8 182,6 73,5 112,7 147,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,7 8,8 21,5 13,0 9,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 19,7 16,8 16,8 15,5 15,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,7 18,9 18,9 16,5 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,2 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,1 19,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,1 93,9 98,1 98,5 97,2
Lærertimer som gis til undervisning 16 151 19 087 19 251 20 002 20 936
Undervisningstimer totalt per elev 37 44 44 48 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no