Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hallagerbakken skole
Hallagerbakken 104
1256 OSLO
Org.nr 974590417
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 33,5 32,6 32,9 33,9 34,1
Antall elever per årsverk til undervisning 12,6 12,8 13,2 12,1 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 7 6 7 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 69,7 56,1 61,2 48,9 55,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,0 20,1 18,2 22,0 19,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,2 13,4 13,9 12,8 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,4 19,0 21,0 19,0 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,1 99,1 92,3 96,8 95,9
Lærertimer som gis til undervisning 21 872 21 375 20 629 22 230 23 044
Undervisningstimer totalt per elev 59 58 56 61 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no