Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Halhjem barneskule
Halhjemsmarka 50
5208 OS
Org.nr 979951094
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Os kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,4 6,4 6,1 6,3 7,0
Antall elever per årsverk til undervisning 17,4 15,8 16,4 17,8 15,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 78,5 63,1 51,2 65,3 57,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,3 21,9 28,0 23,4 23,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,7 15,1 15,8 17,2 14,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,6 16,1 15,9 17,8 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 107 4 190 3 962 3 990 4 503
Undervisningstimer totalt per elev 43 47 45 42 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no