Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Halhjem barneskule
Halhjemsmarka 50
5208 OS
Org.nr 979951094
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Bjørnafjorden kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 6,4 6,1 6,3 7,0 6,8
Antall elever per årsverk til undervisning 15,8 16,4 17,8 15,3 14,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 63,1 51,2 65,3 57,8 47,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,9 28,0 23,4 23,0 26,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,1 15,8 17,2 14,7 13,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,1 15,9 17,8 15,2 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,2 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 190 3 962 3 990 4 503 4 304
Undervisningstimer totalt per elev 47 45 42 48 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no