Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Halden Montessoriskole AS (privat)
Generalveien 15
1769 HALDEN
Org.nr 998173108
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Halden Montessoriskole AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 2,1 4,4 5,3 5,6 6,5
Antall elever per årsverk til undervisning 8,1 6,1 6,8 9,2 9,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 100,0 38,6 53,8 44,6 54,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,1 15,8 12,2 20,1 17,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 16,7 19,2 12,5 13,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 5,2 0,6 3,1 9,8 10,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,3 8,0 8,9 12,3 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,5 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 84,5 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 9,8 11,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 83,4 100,0 100,0 83,2 85,4
Lærertimer som gis til undervisning 1 376 3 063 3 532 3 837 4 428
Undervisningstimer totalt per elev 81 113 101 77 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no