Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Halden Montessoriskole AS (privat)
Generalveien 15
1769 HALDEN
Org.nr 998173108
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Halden Montessoriskole AS (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 2,1 4,4 5,3 5,6
Antall elever per årsverk til undervisning 8,1 6,1 6,8 9,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 100,0 38,6 53,8 44,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,1 15,8 12,2 20,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 16,7 19,2 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 5,2 0,6 3,1 9,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,3 8,0 8,9 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 84,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 9,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 83,4 100,0 100,0 83,2
Lærertimer som gis til undervisning 1 376 3 063 3 532 3 837
Undervisningstimer totalt per elev 81 113 101 77
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no