Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Halden kommune
Kommunenr 0101
Alle grunnskoler med adresse i Halden kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 309,5 312,6 310,9 304,6 313,5
Antall elever per årsverk til undervisning 13,1 13,3 13,3 13,6 13,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 61 61 61 68 71
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 58,5 58,8 59,5 52,7 50,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,7 19,5 19,5 22,4 22,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,1 14,0 14,2 14,2 13,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,2 15,8 15,8 16,8 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,9 17,7 18,2 19,2 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,0 95,1 96,3 97,4 97,3
Lærertimer som gis til undervisning 193 162 192 157 192 867 188 070 195 683
Undervisningstimer totalt per elev 54 54 53 52 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no