Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Haldde Montessoriskole Sa (privat)
Crowes Vei 9
9518 ALTA
Org.nr 915258360
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Haldde Montessoriskole Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,4
Antall elever per årsverk til undervisning 6,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 14,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 45,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 32,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 6,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 62,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 579
Undervisningstimer totalt per elev 123
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no