Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Halbrend skule
Liavegen 35
6814 FØRDE
Org.nr 975294749
Offentlig skole
Grunnskole
5.-10. trinn
Skoleeier: Førde kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 32,4 34,0 35,7 39,5 42,1
Antall elever per årsverk til undervisning 11,2 12,4 12,7 12,4 11,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 88,6 85,7 112,6 103,8 104,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,1 12,8 10,0 10,7 10,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,8 19,8 17,5 14,8 15,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,7 13,4 15,0 16,2 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,7 19,0 19,5 19,2 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,7 99,9 96,9 96,5
Lærertimer som gis til undervisning 21 503 20 541 21 617 24 063 26 107
Undervisningstimer totalt per elev 62 55 54 55 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no