Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Halbrend skule
Liavegen 35
6814 FØRDE
Org.nr 975294749
Offentlig skole
Grunnskole
5.-10. trinn
Skoleeier: Sunnfjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 34,0 35,7 39,5 42,1 41,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4 12,7 12,4 11,5 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 85,7 112,6 103,8 104,3 105,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,8 10,0 10,7 10,0 10,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 19,8 17,5 14,8 15,9 13,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,4 15,0 16,2 13,6 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,0 19,5 19,2 17,2 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,0 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,8 16,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,7 99,9 96,9 96,5 91,3
Lærertimer som gis til undervisning 20 541 21 617 24 063 26 107 26 136
Undervisningstimer totalt per elev 55 54 55 59 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no