Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hakadal ungdomsskole
Sloraveien 7
1488 HAKADAL
Org.nr 975299406
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Nittedal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 17,8 18,0 19,3 19,9 20,0
Antall elever per årsverk til undervisning 14,3 14,3 12,9 11,8 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 218,2 126,6 98,6 120,8 123,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,6 9,6 11,4 8,7 8,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 19,1 19,1 17,2 15,8 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,9 21,5 24,1 18,2 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,1 92,3 98,4 98,4
Lærertimer som gis til undervisning 9 895 10 030 11 039 11 590 11 666
Undervisningstimer totalt per elev 46 46 51 55 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no