Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hagen skole
Lerkeveien 9
1488 HAKADAL
Org.nr 975272591
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nittedal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 11,7 13,0 12,2 13,8 14,1
Antall elever per årsverk til undervisning 16,1 15,1 16,4 15,8 15,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 63,3 77,4 54,2 64,5 71,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,1 18,4 28,5 22,0 19,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,0 14,9 16,4 15,8 15,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,9 17,3 19,1 17,7 19,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 25,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 92,5 94,7 90,1 92,3
Lærertimer som gis til undervisning 8 208 9 111 8 550 9 211 9 595
Undervisningstimer totalt per elev 46 49 45 47 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no