Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hagaløkka skole
Gamle Borgenvei 26
1383 ASKER
Org.nr 974578239
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Asker kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 27,6
Antall elever per årsverk til undervisning 9,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 80,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,0
Lærertimer som gis til undervisning 19 158
Undervisningstimer totalt per elev 79
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no