Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hagaløkka skole
Gamle Borgenvei 26
1383 ASKER
Org.nr 974578239
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Asker kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Hagaløkka skole 32,6 32,6 29,3 29,0 27,6
Asker kommune
Viken fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Hagaløkka skole 8,5 7,6 8,6 9,3 9,4
Asker kommune
Viken fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Hagaløkka skole 3 3 3 4 3
Asker kommune
Viken fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Hagaløkka skole 99,6 71,5 73,6 63,5 80,0
Asker kommune
Viken fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Hagaløkka skole 7,9 9,3 10,6 13,6 11,1
Asker kommune
Viken fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Hagaløkka skole 8,6 7,8 8,8 9,2 9,5
Asker kommune
Viken fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Hagaløkka skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Asker kommune
Viken fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Hagaløkka skole 12,8 9,9 11,1 12,3 10,6
Asker kommune
Viken fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Hagaløkka skole 11,4 10,4
Asker kommune
Viken fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Hagaløkka skole 13,5 10,9
Asker kommune
Viken fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Hagaløkka skole 0,0 0,0
Asker kommune
Viken fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Hagaløkka skole 95,9 99,3 100,0 100,0 99,0
Asker kommune
Viken fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Hagaløkka skole 22 427 21 209 19 777 20 013 19 158
Asker kommune
Viken fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Hagaløkka skole 88 97 86 80 79
Asker kommune
Viken fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no