Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hagaløkka skole
Gamle Borgenvei 26
1383 ASKER
Org.nr 974578239
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Asker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 32,1 32,6 32,6 29,3 29,0
Antall elever per årsverk til undervisning 8,9 8,5 7,6 8,6 9,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 86,1 99,6 71,5 73,6 63,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,4 7,9 9,3 10,6 13,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,0 8,6 7,8 8,8 9,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,2 12,8 9,9 11,1 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,1 95,9 99,3 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 21 729 22 427 21 209 19 777 20 013
Undervisningstimer totalt per elev 84 88 97 86 80
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no