Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hafslundsøy barneskole
Hagastuveien 60
1734 HAFSLUNDSØY
Org.nr 975280713
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sarpsborg kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 20,4 20,7 20,2 22,3 22,6
Antall elever per årsverk til undervisning 15,0 14,3 14,0 12,4 13,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 2 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 70,1 66,2 111,2 62,5 50,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,3 19,0 11,1 18,0 21,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,9 14,3 14,1 12,6 13,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,7 17,7 18,5 15,1 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,1 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,1 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 967 13 546 13 171 14 887 13 945
Undervisningstimer totalt per elev 49 52 53 60 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no