Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hafslund ungdomsskole
Ryes Vei 1
1738 BORGENHAUGEN
Org.nr 975280551
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Sarpsborg kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 40,5 40,6 41,9 40,0 38,5
Antall elever per årsverk til undervisning 10,9 10,2 10,9 10,6 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 7 9 11 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 62,1 48,1 42,1 30,7 39,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,1 18,4 22,1 28,6 22,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,5 13,5 14,5 14,1 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,7 21,9 26,5 22,7 22,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 22,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,7 91,6 100,0 97,1
Lærertimer som gis til undervisning 21 353 23 139 23 543 21 802 20 677
Undervisningstimer totalt per elev 60 64 60 62 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no