Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hafslund ungdomsskole
Ryes Vei 1
1738 BORGENHAUGEN
Org.nr 975280551
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Sarpsborg kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 40,6 41,9 40,0 38,5 41,5
Antall elever per årsverk til undervisning 10,2 10,9 10,6 10,9 9,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 9 11 9 11
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 48,1 42,1 30,7 39,0 30,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,4 22,1 28,6 22,9 27,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,5 14,5 14,1 14,5 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,9 26,5 22,7 22,3 21,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 22,3 21,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,7 91,6 100,0 97,1 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 23 139 23 543 21 802 20 677 23 258
Undervisningstimer totalt per elev 64 60 62 60 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no