Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hafslund barneskole
Ryes vei 3
1738 BORGENHAUGEN
Org.nr 975280497
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sarpsborg kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 34,2 35,3 36,4 38,9 41,7
Antall elever per årsverk til undervisning 12,9 12,1 12,1 11,8 10,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 10 9 13 13 14
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 37,4 43,1 30,5 30,6 27,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 30,1 25,3 34,9 33,8 34,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,9 12,2 12,3 11,9 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,2 16,0 17,8 16,9 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,4 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,3 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,7 99,1 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 22 245 23 711 23 640 25 224 27 508
Undervisningstimer totalt per elev 58 61 61 63 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no