Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hafslund barneskole
Ryes Vei 3
1738 BORGENHAUGEN
Org.nr 975280497
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sarpsborg kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 35,7 34,2 35,3 36,4 38,9
Antall elever per årsverk til undervisning 13,4 12,9 12,1 12,1 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 12 10 9 13 13
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 34,1 37,4 43,1 30,5 30,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 34,0 30,1 25,3 34,9 33,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,5 12,9 12,2 12,3 11,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,3 17,2 16,0 17,8 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 97,7 99,1 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 22 783 22 245 23 711 23 640 25 224
Undervisningstimer totalt per elev 55 58 61 61 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no