Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hafslo barne- og ungdomsskule - Avd skule
Tangvegen 7
6869 HAFSLO
Org.nr 975276341
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Luster kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 22,1 27,9 29,5 28,6 28,9
Antall elever per årsverk til undervisning 10,6 8,8 8,1 8,9 8,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 2 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 64,9 87,6 85,5 82,1 56,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,4 9,0 8,4 9,4 13,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,1 9,5 11,2 11,0 11,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,9 10,5 6,8 8,5 8,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,8 14,7 13,4 13,6 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 083 17 634 18 346 17 356 18 042
Undervisningstimer totalt per elev 68 81 87 79 81
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no