Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hafslo barne- og ungdomsskule - Avd skule
Tangvegen 7
6869 HAFSLO
Org.nr 975276341
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Luster kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 27,9 29,5 28,6 28,9 28,8
Antall elever per årsverk til undervisning 8,8 8,1 8,9 8,6 8,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 87,6 85,5 82,1 56,2 46,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,0 8,4 9,4 13,7 16,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,5 11,2 11,0 11,5 10,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,5 6,8 8,5 8,0 8,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,7 13,4 13,6 14,0 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,1 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,6 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,8 13,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 96,7
Lærertimer som gis til undervisning 17 634 18 346 17 356 18 042 18 030
Undervisningstimer totalt per elev 81 87 79 81 84
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no