Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hafrsfjord skole
Madlasandnes 11
4045 HAFRSFJORD
Org.nr 974611570
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 24,2 23,2 23,5 21,7 23,1
Antall elever per årsverk til undervisning 15,6 16,4 15,8 15,8 15,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 5 5 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 158,0 140,4 66,5 67,4 96,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,5 9,6 20,8 21,0 14,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,5 16,4 15,8 15,9 15,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,8 17,1 17,9 17,2 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,6 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,7 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 561 14 165 15 233 14 426 15 188
Undervisningstimer totalt per elev 48 45 47 47 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no