Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hafrsfjord skole
Madlasandnes 11
4045 HAFRSFJORD
Org.nr 974611570
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 25,3 24,2 23,2 23,5 21,7
Antall elever per årsverk til undervisning 16,2 15,6 16,4 15,8 15,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 2 2 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 94,2 158,0 140,4 66,5 67,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,3 8,5 9,6 20,8 21,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,1 15,5 16,4 15,8 15,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,2 16,8 17,1 17,9 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,1 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 570 15 561 14 165 15 233 14 426
Undervisningstimer totalt per elev 46 48 45 47 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no