Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hærland skole
Sloraveien 24
1878 HÆRLAND
Org.nr 973589776
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Eidsberg kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 8,2 9,6 9,8 8,6 9,0
Antall elever per årsverk til undervisning 12,5 10,0 10,8 10,4 10,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 53,8 38,8 92,9 94,9 76,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,3 22,8 10,0 9,2 11,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,4 10,0 10,9 10,4 10,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,9 11,4 12,4 10,9 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 84,1 98,2 100,0 98,7
Lærertimer som gis til undervisning 5 825 6 285 6 260 5 358 5 747
Undervisningstimer totalt per elev 59 74 69 71 72
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no