Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hadsel kommune
Kommunenr 1866
Alle grunnskoler med adresse i Hadsel kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 105,0 110,8 111,9 101,8 102,1
Antall elever per årsverk til undervisning 9,9 8,8 8,5 9,6 9,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 24 25 23 29 43
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 39,1 36,6 37,5 30,1 21,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,6 22,2 21,0 28,9 41,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,1 9,6 9,9 11,0 11,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,0 10,3 9,2 10,2 10,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,5 13,0 16,0 14,1 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,7 93,8 93,5 90,4 93,4
Lærertimer som gis til undervisning 66 443 72 152 73 003 65 502 65 168
Undervisningstimer totalt per elev 71 80 83 74 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no