Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hadsel kommune
Kommunenr 1866
Alle grunnskoler med adresse i Hadsel kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 110,8 111,9 101,8 102,1 105,0
Antall elever per årsverk til undervisning 8,8 8,5 9,6 9,8 9,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 25 23 29 43 46
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 36,6 37,5 30,1 21,1 19,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,2 21,0 28,9 41,6 43,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,6 9,9 11,0 11,1 10,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,3 9,2 10,2 10,5 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,0 16,0 14,1 14,9 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,6 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,6 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,2 14,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,8 93,5 90,4 93,4 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 72 152 73 003 65 502 65 168 68 058
Undervisningstimer totalt per elev 80 83 74 73 75
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no