Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Haddal skule
6064 HADDAL
Org.nr 975277429
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ulstein kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 9,0 8,7 8,4 7,8 8,6
Antall elever per årsverk til undervisning 7,5 7,2 8,7 8,6 7,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 71,1 61,6 39,4 35,3 44,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,0 11,4 20,3 21,9 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,5 7,2 8,8 8,3 7,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,5 10,1 11,0 10,9 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,4 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,3 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 92,1 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 333 6 310 5 686 5 187 5 760
Undervisningstimer totalt per elev 99 103 85 86 94
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no