Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Haddal skule
6064 HADDAL
Org.nr 975277429
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ulstein kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 8,9 9,0 8,7 8,4 7,8
Antall elever per årsverk til undervisning 8,1 7,5 7,2 8,7 8,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 72,2 71,1 61,6 39,4 35,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,9 10,0 11,4 20,3 21,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,2 7,5 7,2 8,8 8,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,1 12,5 10,1 11,0 10,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 92,1 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 415 6 333 6 310 5 686 5 187
Undervisningstimer totalt per elev 92 99 103 85 86
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no