Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Håvik skole
Håvikvegen 45
4265 HÅVIK
Org.nr 975275027
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Karmøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 11,8 12,2 13,8 11,3 12,7
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 11,8 10,5 12,4 10,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 83,2 61,2 57,9 43,1 32,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,1 18,0 16,6 25,6 28,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,2 11,7 10,5 12,5 10,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,7 14,7 12,3 15,3 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 789 8 436 9 319 7 410 8 379
Undervisningstimer totalt per elev 60 63 71 60 72
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no