Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hårstad skole
Hølbekken 62
7092 TILLER
Org.nr 979195346
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 28,8 27,1 27,7 27,3 26,6
Antall elever per årsverk til undervisning 14,6 15,1 14,3 14,0 15,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 3 3 5 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 71,9 108,7 105,8 69,1 76,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,1 11,9 11,9 17,9 16,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,6 15,2 14,4 14,1 15,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,5 17,3 16,6 16,3 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,4 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,4 21,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 18 007 17 244 18 063 17 945 17 043
Undervisningstimer totalt per elev 51 49 52 53 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no