Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hårstad skole
Hølbekken 62
7092 TILLER
Org.nr 979195346
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 29,0 28,8 27,1 27,7 27,3
Antall elever per årsverk til undervisning 14,4 14,6 15,1 14,3 14,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 3 3 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 96,4 71,9 108,7 105,8 69,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,3 17,1 11,9 11,9 17,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,3 14,6 15,2 14,4 14,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,7 15,5 17,3 16,6 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 99,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 19 200 18 007 17 244 18 063 17 945
Undervisningstimer totalt per elev 52 51 49 52 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no