Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hånes skole - Avd Brattbakken
Øvre Brattbakken 1
4635 KRISTIANSAND S
Org.nr 974598825
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kristiansand kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 27,8 28,6 28,9 29,4 36,6
Antall elever per årsverk til undervisning 16,6 16,2 16,5 17,2 14,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 106,5 94,0 93,3 85,3 92,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,3 14,6 15,4 17,6 14,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,5 16,0 16,5 17,1 14,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,1 17,8 18,3 19,1 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 98,6 95,4 88,7
Lærertimer som gis til undervisning 17 552 17 982 18 627 19 009 24 460
Undervisningstimer totalt per elev 45 46 45 43 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no