Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hålandsdal Vekst Sa (privat)
Hålandsdalsvegen 532
5640 EIKELANDSOSEN
Org.nr 917407258
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hålandsdal Vekst Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5,8 6,2 6,4 7,2
Antall elever per årsverk til undervisning 9,0 8,6 9,2 7,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 53,1 52,0 21,2 29,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,5 15,9 42,1 26,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,1 9,9 10,1 8,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,2 11,5 11,7 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,3 10,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,8 9,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 75,1 77,4 86,3 76,4
Lærertimer som gis til undervisning 4 199 4 370 4 579 5 149
Undervisningstimer totalt per elev 82 86 80 94
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no