Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Håland skole (UTGÅTT)
Hålandv 175
4260 TORVASTAD
Org.nr 975275116
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 17,1
Antall elever per årsverk til undervisning 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 69,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 085
Undervisningstimer totalt per elev 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no