Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Håkvik barneskole
Ånesveien 3
8521
Org.nr 975288536
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Narvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 16,0 16,7 18,9 18,1 17,7
Antall elever per årsverk til undervisning 12,2 11,0 9,7 9,6 9,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 71,2 66,7 104,5 46,4 62,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,1 14,6 8,2 18,2 13,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,3 11,2 9,9 9,8 9,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,2 14,0 13,0 14,3 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,9 100,0 100,0 100,0 98,4
Lærertimer som gis til undervisning 10 530 10 870 12 408 11 870 11 621
Undervisningstimer totalt per elev 61 67 77 78 77
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no