Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gystadmarka ungdomsskole
Aktivitetsvegen 25
2069 JESSHEIM
Org.nr 913394844
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Ullensaker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 6,0 14,3 26,4 29,3 31,2
Antall elever per årsverk til undervisning 12,9 13,4 11,9 12,4 13,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 175,0 137,5 164,3 188,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 7,0 7,6 6,3 5,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,2 17,8 15,9 16,6 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,4 19,2 16,4 17,9 18,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,5 100,0 100,0 97,6 97,3
Lærertimer som gis til undervisning 3 819 8 593 15 099 16 044 16 758
Undervisningstimer totalt per elev 51 49 55 53 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no