Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gyllenborg skole
Skolegata 34/36
9008 TROMSØ
Org.nr 974566311
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 22,9 25,4 25,8 26,6 26,0
Antall elever per årsverk til undervisning 16,0 14,6 14,3 14,6 14,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 4 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 121,9 97,5 82,5 81,5 63,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,2 14,0 16,1 16,1 20,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,2 14,8 14,6 15,0 14,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,1 17,6 17,6 17,9 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,6 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,5 18,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,4 100,0 97,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 750 17 628 17 793 17 765 17 530
Undervisningstimer totalt per elev 46 51 52 51 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no