Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gyllenborg skole
Skolegata 34/36
9008 TROMSØ
Org.nr 974566311
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 21,2 22,9 25,4 25,8 26,6
Antall elever per årsverk til undervisning 16,2 16,0 14,6 14,3 14,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 173,4 121,9 97,5 82,5 81,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,7 12,2 14,0 16,1 16,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,7 16,2 14,8 14,6 15,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,6 18,1 17,6 17,6 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,4 100,0 97,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 607 15 750 17 628 17 793 17 765
Undervisningstimer totalt per elev 46 46 51 52 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no