Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gyland skole
Gylandsvegen 153
4436 GYLAND
Org.nr 975271455
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Flekkefjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5,7 5,9 6,9 6,9 7,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4 11,8 10,1 9,8 9,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 1 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 35,8 110,7 125,0 134,0 76,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 31,4 9,5 7,6 6,8 11,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,4 11,9 10,3 10,0 10,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,7 13,5 11,2 10,5 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,2 8,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,1 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 85,7 88,9 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 819 3 905 4 780 4 780 4 780
Undervisningstimer totalt per elev 60 63 74 76 75
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no