Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gyland skole
Gylandsvegen 153
4436 GYLAND
Org.nr 975271455
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Flekkefjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,8 5,7 5,9 6,9 6,9
Antall elever per årsverk til undervisning 10,8 12,4 11,8 10,1 9,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 1 1 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 40,8 35,8 110,7 125,0 134,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,5 31,4 9,5 7,6 6,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,6 12,4 11,9 10,3 10,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,1 16,7 13,5 11,2 10,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 85,7 88,9
Lærertimer som gis til undervisning 3 991 3 819 3 905 4 780 4 780
Undervisningstimer totalt per elev 69 60 63 74 76
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no