Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gursken Oppvekstsenter - Avd skule
Vågen 10
6082 GURSKEN
Org.nr 875277332
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Sande kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 15,7 14,4 14,1 14,3 14,5
Antall elever per årsverk til undervisning 10,7 10,7 10,0 9,5 8,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 76,7 100,0 122,0 122,4 104,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,0 9,2 7,1 6,8 7,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,5 11,1 8,4 8,8 8,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,9 14,2 16,1 13,7 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,4 15,2 13,5 12,8 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,5 100,0 97,3 100,0 96,9
Lærertimer som gis til undervisning 9 292 8 608 8 508 8 808 9 292
Undervisningstimer totalt per elev 64 65 70 73 82
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no