Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gursken oppvekstsenter - Avd skule
Vågen 10
6082 GURSKEN
Org.nr 875277332
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Sande kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 14,4 14,1 14,3 14,5 13,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,7 10,0 9,5 8,5 8,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 100,0 122,0 122,4 104,6 140,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,2 7,1 6,8 7,5 5,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,1 8,4 8,8 8,0 9,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,2 16,1 13,7 12,2 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,2 13,5 12,8 11,2 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,3 7,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,0 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,7 12,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,3 100,0 96,9 92,5
Lærertimer som gis til undervisning 8 608 8 508 8 808 9 292 8 408
Undervisningstimer totalt per elev 65 70 73 82 81
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no