Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune
Kommunenr 2011
Alle grunnskoler med adresse i Guovdageaidnu - Kautokeino kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 55,2 56,2 56,9 59,0 55,0
Antall elever per årsverk til undervisning 7,5 7,6 6,8 6,7 7,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 127,8 166,2 177,2 158,8 137,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,1 3,9 3,5 3,7 4,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,0 7,9 7,1 7,2 7,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,3 11,0 9,7 8,8 9,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,9 10,8 9,6 9,3 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,9 96,7 92,3 92,7 97,6
Lærertimer som gis til undervisning 34 059 34 574 36 550 37 526 35 458
Undervisningstimer totalt per elev 95 94 105 107 102
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no