Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gunnarnes skole
Gunnarnes
9670 TUFJORD
Org.nr 975280012
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Måsøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 2,1 2,1 2,1 3,1 2,8
Antall elever per årsverk til undervisning 4,0 3,5 5,4 3,3 3,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 55,6 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 8,7 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,2 6,4 66,8 3,5 4,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 2,6 1,3 2,3 4,0 2,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5,1 4,0 6,5 3,4 3,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 2,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 6,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 2,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Lærertimer som gis til undervisning 1 405 1 405 1 220 2 145 1 974
Undervisningstimer totalt per elev 176 201 122 214 219
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no