Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gulskogen skole
Vintergata 8
3048 DRAMMEN
Org.nr 983603386
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Drammen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 42,6 42,3 45,1 49,4 52,0
Antall elever per årsverk til undervisning 14,5 15,7 14,7 13,4 12,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 6 6 6 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 99,5 104,7 98,2 95,5 90,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,6 14,0 13,9 13,1 13,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,9 17,7 16,4 14,1 13,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,4 17,1 17,2 16,7 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,6 20,6 20,4 17,0 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,8 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,5 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,4 19,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 99,2 95,6 96,5
Lærertimer som gis til undervisning 28 059 27 816 29 592 32 647 34 242
Undervisningstimer totalt per elev 49 45 48 53 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no