Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gulskogen skole
Vintergata 8
3048 DRAMMEN
Org.nr 983603386
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Drammen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 37,3 42,6 42,3 45,1 49,4
Antall elever per årsverk til undervisning 16,4 14,5 15,7 14,7 13,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 6 6 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 110,2 99,5 104,7 98,2 95,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,9 13,6 14,0 13,9 13,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,8 15,9 17,7 16,4 14,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 19,2 16,4 17,1 17,2 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,0 18,6 20,6 20,4 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 99,2 95,6
Lærertimer som gis til undervisning 24 469 28 059 27 816 29 592 32 647
Undervisningstimer totalt per elev 43 49 45 48 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no