Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gulset ungdomsskole
Nyhusvegen 20
3726 SKIEN
Org.nr 975298566
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Skien kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 25,4 27,2 25,8 27,1 27,0
Antall elever per årsverk til undervisning 13,5 12,0 14,0 14,2 15,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 447,0 404,3 218,6 168,4 118,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 2,6 2,6 5,4 7,2 11,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,9 16,0 18,6 18,9 20,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,9 17,6 19,7 19,9 22,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 22,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 98,5
Lærertimer som gis til undervisning 14 381 15 432 14 369 15 289 14 978
Undervisningstimer totalt per elev 49 55 47 46 42
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no