Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gulset ungdomsskole
Nyhusvegen 20
3726 SKIEN
Org.nr 975298566
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Skien kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 27,2 25,8 27,1 27,0 29,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0 14,0 14,2 15,5 13,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 404,3 218,6 168,4 118,0 143,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 2,6 5,4 7,2 11,1 8,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,0 18,6 18,9 20,7 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,6 19,7 19,9 22,6 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 22,6 19,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 98,5 99,7
Lærertimer som gis til undervisning 15 432 14 369 15 289 14 978 16 811
Undervisningstimer totalt per elev 55 47 46 42 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no