Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gullhaug skole
Grindaberget 7
1354 BÆRUMS VERK
Org.nr 981458672
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 23,9 24,5 25,4 25,6 24,5
Antall elever per årsverk til undervisning 15,2 14,0 13,5 13,3 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 157,3 153,1 115,3 138,6 97,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,6 8,0 10,3 8,6 11,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,3 14,2 13,6 13,6 12,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,2 16,8 16,3 16,6 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,4 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,6 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 82,8 93,8 91,7 84,5 81,3
Lærertimer som gis til undervisning 15 837 15 856 16 578 16 940 16 959
Undervisningstimer totalt per elev 49 53 55 56 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no