Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gullfjordungen skule
5704 VOSS
Org.nr 975281973
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Voss Herad skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 11,2 11,0 9,9 11,4 11,5
Antall elever per årsverk til undervisning 11,3 11,2 12,6 12,2 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 172,3 136,7 138,3 60,7 86,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,8 7,2 8,2 18,0 12,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,3 11,3 12,6 12,3 12,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,3 13,7 14,6 16,0 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,9 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,6 19,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 90,8 99,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 318 7 116 6 612 7 580 7 795
Undervisningstimer totalt per elev 65 66 59 61 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no