Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gullfjordungen skule
Geili 8
5704 VOSS
Org.nr 975281973
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Voss kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 11,8 11,2 11,0 9,9 11,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,2 11,3 11,2 12,6 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 116,7 172,3 136,7 138,3 60,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,6 5,8 7,2 8,2 18,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,4 11,3 11,3 12,6 12,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,1 12,3 13,7 14,6 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,0 100,0 100,0 100,0 90,8
Lærertimer som gis til undervisning 7 843 7 318 7 116 6 612 7 580
Undervisningstimer totalt per elev 66 65 66 59 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no