Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gulen kommune
Kommunenr 4635
Alle grunnskoler med adresse i Gulen kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 40,0 40,8 41,5 39,6 39,6
Antall elever per årsverk til undervisning 7,9 7,4 7,4 7,3 7,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 113,9 134,1 106,4 98,5 89,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,3 5,0 6,4 6,8 7,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,0 8,1 7,5 7,5 7,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,6 8,9 9,8 9,7 8,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,7 9,2 9,0 9,3 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,5 8,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,5 8,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 10,7 9,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,6 98,8 96,2 93,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 25 677 26 180 27 036 25 952 25 538
Undervisningstimer totalt per elev 89 95 96 98 101
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no