Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gulen kommune
Kommunenr 1411
Alle grunnskoler med adresse i Gulen kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 37,9 40,0 40,8 41,5 39,6
Antall elever per årsverk til undervisning 7,9 7,9 7,4 7,4 7,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 2 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 86,8 113,9 134,1 106,4 98,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,4 6,3 5,0 6,4 6,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,5 9,0 8,1 7,5 7,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,8 8,6 8,9 9,8 9,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,7 9,7 9,2 9,0 9,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 10,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,4 91,6 98,8 96,2 93,9
Lærertimer som gis til undervisning 24 594 25 677 26 180 27 036 25 952
Undervisningstimer totalt per elev 89 89 95 96 98
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no