Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gudeberg barne- og ungdomsskole
Nabbetorpveien 15
1632 GAMLE FREDRIKSTAD
Org.nr 974565412
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Fredrikstad kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 39,7 43,1 41,0 42,2 39,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,2 12,4 12,4 11,5 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 7 8 9 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 70,2 64,4 55,0 48,9 54,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,6 17,4 20,4 21,7 20,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,0 11,6 11,2 11,7 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,2 17,5 18,3 15,1 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,2 17,1 19,0 17,8 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 96,2 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 24 810 27 111 26 109 27 227 25 434
Undervisningstimer totalt per elev 57 56 57 61 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no